Dersim Asiretleri ve Dilleri / Yerlesim Bölgeleri

 

 

 

Dersim Aşiretleri ve Dilleri / Yerleşim Yerleri

 

Aşiretlerin Adı

Dili

 

Yerleşim Yerleri

Abasu / Abasanlar Zazaca Pülümür-Hozat-Ovacık-Erzincan(Kırlangıç Köyü,Çağlayan Bucağı,Bağlı,Karatuş köyleri) Kığı ilçesi:(Akımlı Estigkavak,Ayanoğlu,Güzgörü köyleri) Tercan :(Başbudak, Beşgözek köyleri) Kelkit:(Akdağ,Kömürlük Köyü),Erzurum-Aşkale(Aşkale,Gürkaynak ve Koçbaba Köyleri)
Abdalu / Abdalanlar Zazaca Pülümür-Hozat-Ovacık
Ağucanlılar Zazaca Hozat(Bargini),Elazığ-Erzincan-Kemah-Malatya-Adıyaman-Elbistan-Pazarcık(Girne),Arapkir
Alanlar Zazaca Mazgirt, Mazımiye,İranı Kuzey Horosan bölgesi,Erzincan Merkez İlçesi (Çamurdere, Çamlık, Karataş, Başköy, Çilhoroz, Yayla kent, Sertaş, Askartallı, Kılıçkaya, Endere köylerinde)Erzurum Çat ilçesi,Beşiktaş Komu, Tuzluca mah.
Ali Abbas Evladı Zazaca Ovacık-Kemah-Erzincan
Alxanu / Alhanlı Aşireti Zazaca Pülümür ,Tercan
Arililler Zazaca Nazimiye-Pülümür-Mazgirt-Kelkit(Akdoğdu Köyü) Erzincan Tercan ilçesi(Sarıkaya, Yenibucak,Kavaklık,Küçük Ağa Köyleri)Çayırlı ,Çamurdere, Başköy, Karataş, Çilhoroz, Yayla Kurt, Sarıtaş,Kartallı, Çağlayan Bucağı,Kılıçkaya,Erdene köylerinde Hınıs(Başköy)
Aslan Zazaca Ovacık-Kemah
Aşuran Zazaca Ovacık-Erzincan
Bomosuru / Baba Mansurlu Zazaca

Pülümür-Mazgirt-Muhindi-Nazimiye-Tercan-Sivas-Erzincan

 

Bahtiyarlı Zazaca Hozat-Muş-Kuzey Horosan Zağros Dağları
Balabanu / Balaban Zazaca Pülümür-Erzincan-Tercan-Hınıs(Güzelder Köyü) Raka, Ruha,Kırşehir, Malatya(Akcadag,Kürecik,Doğan Şehir)
Baluşağı Zazaca Ovacık-Pülümür-Çayırlı
Badilli Zazaca Petek -KIğı-Kelkit-Halo-Refahiye
Beles Zazaca Nazimiye-Tercan-Kığı-Amasya-Çorum
Balçikanlı Zazaca Pülümür-Erzincan-Nazimiye
Birmanlı Zazaca Ovacık-Pülümür- Erzincan
Beyitanuşağı Zazaca Ovacık(Gözeler,Paşadüzü,Akyayık)
Bezgar(Topuz) Zazaca Ovacık(Hun Uşağı, Cevizli dere, Söyütlü, Topuzlu, Çakmaklı)
Beritan Kurmanca Erzurum-Erzincan-Dersim
Birim Zazaca Ovacık
Botanlı(Balyanlı) Kurmanca Mazgirt
Bütünkanlı(Bodikanlı) Zazaca Erzincan-Tercan-Kığı
Caferanlı Zazaca Pülümür-Erzincan-Kemah-Hınıs-Dersime Yakın Bölgeler
Bozukanlı Kerel Topuzlu Ovacık-Pülümür
Careku / Çarekli Zazaca Pülümür(Ağaşenliği)-Erzurum-Erzincan,Yelekli Köyü-Tercan ve Çayırlı,Sivas
Çinan Aşireti Zazaca Tunceli
Demenu / Demananlılar Zazaca Ovacık-Pülümür-Tunceli-Mazgirt-Pertek-ERzincan-Mazgirt-Derviş Cemal
Derviş Cemal Zazaca Pülümür(Şengül,Bulmuş Tosunlar Köyü)-Hozat-Erzincan-Çayırlı
Elhanlılar(Elganlılar) Zazaca Erzincan,İran(Albuz Dağları,Mazandara Bölgesi)
Ferhatu / Ferhatan Zazaca Çemişgezek- Hozat
Fından Zazaca Hozat
Gevanlılar Zazaca Ovacık-Hozat
Gülabi Zazaca Ovacık-Kemah
Hadikenli Zazaca Ovacık-Kemah
 Heyderu / Haydaran  Zazaca  Nzaimiye,Pülümür,Mazgirt,Erzincanın Tercan İlçesi,Bulanık İlçesi
 Hayranlı  Zazaca  Nazimiye,Pülümür
 Hemenanlı  Zazaca  Tunceli
 Hesenanlı  Kurmanca  Dersim,Mazgirt,Kığı
 Hiranlı  Zazaca-Kurmanca  Mazgirt, Muhundu, Pertek-Derenahiyesi, Haran Bölgesi, Varto nahiyesi, Üstükara, Karlıova, Erzincan, Dalav, Şavşek, Refahiye, Tercanda Kığı İlçesi, Sütlüce , Doluteknek, Kabacalı, Tilkitaşı, Doluca, Çamlıca, Sarıdibek, Akbinek, merkez ilçede Dallıtepe, Orta çanak, Oğuldere, Karapınar, Gözele, Karlıova ilçesi, Tuzluca, Çiftiköy, Sarıkuşak, Kaynarpınar,  Soğukpınar, Kaynak  Köyleri, Gümüşakar, Halitler, Yeniyurt,  Eskikonak Köyleri, Tercan ilçesi, Küçük Ağa, Gök Pınar köyleri ve Tanyeri bucağı, Kelkit, Yarbaşı köyü
 Holikan  Zazaca  Pertek, Erzincan,Pülümür
 Hormeku / Hormekli  Zazaca,Kurmanca  Nazimiye,Pertek,Nazimiye,Kığı,Gümüshane,Varto,Kuruçay,Refahiye,Erzurum Hinis,Kars,Bingöl,Elazig,Tercan,Erzincan,Üzümlü,Ardahan
 Holifen  Zazaca  Ovacık
 Hıfen  Kurmanca  Pertek
 Hurşidan  Zazaca  Nazımiye
 Hüzmekli Uşağı  Zazaca  Nazimiye
 İksorlu(İzollu)  Zazaca-Kurmanca  Mazgirt, Malatya, Huluman, Riçik, Göman, Kilise, Nazımiye, Pülümür, Yaylacık, Sarıyayla,Malatya, Elazığ,Urfa
 İskor  Zazaca  Hozat
 Kalanuşağı  Zazaca-Kurmanca  Malazgirt,Ovacık,Malatya
 Karabali  Zazaca  Hozat, Ovacık, Çemişkezek,Kırşehir(1701 yılında zorunlu iskana tabii tutulmuşlardır)
 Karakali  Zazaca  Erzincan, Pülümür
 Kamsuran  Kurmanca  Nazımiye
 Karsanu/Karsan  Zazaca

Pülümür, Ovacık, Nazımiye, Erzincan,Tercan,Karakoçan

 

 Keçeli  Zazaca  Ovacık,Çatköy, Eğimli, Çambudak,Balveren,Aktaş,Yakatarla köyleri
 Kekertiyanlı  Zazaca  Ovacık
 Kefelan  Zazaca  Ovacık, Pertek
 Kevanlı(Kevo)  Zazaca  Ovacık
 Kemanlı(İzollu)  Zazaca  Pülümür, Erzincan Merkez, Turna derre Kalıntaş, Çoban Yıldızı, Turluk, Ergani İlçesi Köyleri, Kığı İlçesi, Akımlı, Yazgünü, Gözdibi Köyleri
 Keskehoran  Kurmanca  Pertek
 Kırğan  Zazaca  Hozat, Desk, Ovacık
 Kısmurlu  Zazaca  Nazımiye
 Kolik  Kurmanca  Kemg. Ovacık
 Kodern  Zazaca  Mazgirt
 Kimsorlu  Zazaca  Hozat, Çemişgezek, Ovacık, Nazımiye,Dereova, Sivas Divriği Bölgesinde, Tuzla Yöresinde bir kısmı zorunlu iskana tabii tutulmuştur.
 Koç  Zazaca  Hozat, Çemişgezek, Ovacık, Kığı(Holhol), Kurmeşli,Erzincandan sonra Pülümür Altınhüseyin köyleri.
 Koçgiri  Zazaca-Kurmanca  Pülümür, Erzincan, Sivas, Kahraman Maraş
 Kormeşli  Kurmanca  Pertek, Erzincan
 Kubanlı(Kudenli)  Zazaca  Mazgirt, Kığı, Karlıova, Erzurum, Çat ve Karakoçan İlçeleri
 Kulikan  Kurmanca  Çemişgezek, Ovacık
 Kabaklı  Kurmanca  Çemişgezek, Ovacık
 Kırmoslu(Kismorlu)  Kurmanca  Çemişgezek, Ovacık, Kığı İlçesi, Yaylıdere,Sarıtosun, Aysaklı, Hasköy, Batrayas, Mercan Köyleri, Adıyaman, Xıdosur Kolu yerleşmiştir.
 Khuresu / Kureyşan  Zazaca-Kurmanca  Nazımiye, Mazgirt, Ovacık, Tercan, Varto, Kiği, Sivas, Hınsı Mansur
 Lertikli  Zazaca-Kurmanca  Erzincan
 Laçinli  Kurmanca  Ovacık, Hozat
 Lolu / Lolanlı  Zazaca  Pülümür, Çemişgezek, Vartu ilçesi,Nazımiye-Hınız,Esenli, Aşkale,Gürkeynak Köyü,Muş-Varto,Bayburt,Erzurum,Kelkit
 Maksut  Zazaca  Ovacık, Hozat
 Memokan (Memekan)  Zazaca  Tunceli
 Mosku / Meskanlı (Mestanlı)  Kurmanca  Nazımiye,Ovacık,Pertek
 Mev aliler Aşireti  Zazaca  Nazımiye
 Mırzan  Kurmanca  Pertek, Ovacık,Tunceli(Milköyü),Urfa-Viranşehir, Suriye'nin Resückayın yöresine yerleşmişlerdir.
 Millan  Kurmanca  Pertek, Ovacık,Tunceli(Milköyü),Urfa-Viranşehir, Suriye'nin Resückayın yöresine yerleşmişlerdir.
 Nenikan  Kurmanca  Çemişkezek, Ovacık
 Panikan  Zazaca  Ovacık
 Parçikanlı  Zazaca-Kurmanca  Ovacık,Malatya
 Pezgevran(Pevzugerililer)  Zazaca  Ovacık, Pertek, Hozat
 Perihanlı  Zazaca  Ovacık
 Pilvenkli  Zazaca-Kurmanca  Pertek
 Piranlı  Kurmanca  Pertek (Yamaşoba Köyü)
 Pirsultanlı  Zazaca  Pülümür
 Perikanlı  Zazaca  Nazımiye
 Rekşait(Reskan Uşağı)  Kurmanca  Ovacık, Hozat, Çemişkezek
 Rutu / Rutanlı  Kurmanca  Hozat, Nazımiye, Pülümür,Kuzey Horosan Mazderen bölgesinde ,Erzincan-Çağlayan Bucağı, Yalınca Uluköy, Melihtekli Köyleri
 Şadilli  Zazaca-Kurmancca  Mazgirt ilçesi (Kızılkale, Aydınlık, Özdek, Beşoluk, Çatköy, Gelinpınar, Akkavak, Kepektaşı, Obrukbaşı, Güneyharman, Örsköy, Yazevi, Beşoluk), Kığı, İran, Mardin, Refahiye,Sivas-Kangal
Not:Sivas-Kangal'daki Şadilli aşiretindeki aileler Kurmanca konuşmaktadır.Kangal'ın Armağan,Eymir,Güneypınar,Temirin köyü,Gemalmaz,Kümsür,Kadirağanınhanı,Mısırören ve Humarlı Köyünde şadilliler yaşamaktadır.
 Sağcılar  Zazaca  Tunceli
 Sarı Saltuklular  Türkçe  Hozat
 Şamuşağı  Zazaca  Ovacık, Çemişkezek, Hozat, Erzurum, Sivas, Erzincan
 Şadanlı  Kurmanca  Pülümür
 Şavak  Kurmanca  Pertek, Hozat, Çemişkezek
 Sawelizu / Şavalanlı  Zazaca-Kurmanca  Tunceli, Nazımiye, Pülümür, Tunceli, Erzincan
 Seyyidalan                     Zazaca-Kurmanca  Tunceli, Nazımiye, Hozat, Çemişgezek
 Seyyid Sabunlar Kurmanca  Pertek
 Sultan Munzur Zazaca  Ovacık, Erzincan
 Seyhan Zazaca  Mazgirt
 Sisanlı Zazaca  Pülümür
 Sekakan Kurmanca  Pertek, Tunceli, Tercan, Afganistan
 Seydanlı(Sidanlı) Kurmanca  Mazgirt
 Semkan Zazaca-Kurmanca  Çemişkezek, Ovacık, Pertek
 Seyit Kemalan Zazaca  Ovacık, Erzincan
 Seyit Ahmet Dedeler Zazaca  Ovacık, Erzincan
 Silanlı Zazaca  Ovacık, Erzincan
 Suranlı Zazaca-Kurmanca  Mazgirt
 Süleymanuşağı Zazaca  Ovacık
 Süleymaniler Zazaca  Tunceli
 Şiğ Hesananlı Zazaca-Kurmanca  Ovacık, Mazgirt, Pülümür, Gümüşhane, Erzincan-Çayırlı
 Şeyh Mehmedanlı Zazaca  Mazgirt, Pülümür, Nazumiye, Tunceli merkez
 Titanik Uşağı Zazaca  Hozat
 Yusufanlı Zazaca  Tunceli, Mazgirt,Kamut Sütlüce bucağı ve köylerinde, Merğo ve Çihik
 Zekeran Kurmanca  Çemişkezek
 Zerkanlı Kurmanca  Çemişkezek, Erzurum, Hınıs, Marat, Mardin, Aksaray üzere beş kola ayrılır.
 Zerkevik Zazaca  Dere Çıkaran-Tembin dağlarında otururlar.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !